Historia Jana

Niemożność jedzenia oraz brak chęci do uśmiechania się stanowiły główne problemy Pana Janusza. Niedogodności dotyczyły dysfunkcjonalnego, nieprawidłowego zgryzu co spowodowane było zbyt małym rozmiarem szczęki, stłoczenie zębów oraz zgryz głęboki.

Jedną z rozważanych opcji była ortognatyczna operacja szczęki oraz otrodontyczne leczenie (aparat ortodontyczny stały), aczkolwiek z powodu licznej utraty zębów jak również pogorszonego stanu innych zębów ta opcja znacznie ograniczała możliwość sukcesu ze znaczącym ryzykiem.

Leczenie wykorzystujące All-on-6 w górnej szczęce oraz All-on-4 w dolnej oznacza idealne rozwiązanie z ulepszoną artystyczną oraz techniczną swobodą zaprojektowania nowego uśmiechu z idealnym zgryzem oraz estetycznym wyglądem.

ul. Katowicka 81E/111
61-131 Poznań

Copyright ©2024 - Nowe Zęby - Wszystkie prawa zastrzeżone